SC Super fresh "สาขาแรก"

กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 

คาดว่าจะเปิดบริการได้ในเดือน เมษายน 2566 นี้

ตั้งอยู่ที่ติดถนนใหญ่ ข้างซอย สุขุมวิท 103/2 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

ขาออกมุ่งหน้าไปทาง สี่แยกบางนา


หน้าข่าวสาร Supplier !

 

  ทาง SC Super Fresh  กำลังดำเนินการก่อสร้างสาขาแรก ตั้งอยู่ที่ติดถนนใหญ่ ข้างซอย สุขุมวิท 103/2 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 คาดการณ์ว่าจะเปิดภายในเดือนพฤศจิกายน 2665 นี้ และในปี 2566 นี้ ทาง SC Super Fresh จะดำเนินการขยายสาขาให้ได้ 10 สาขา ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งทาง SC Super Fresh ตั้งเป้าหมายว่าภายในระยะเวลา 5 ปี เราจะสามารถดำเนินการขยายสาขาได้ถึง 100 สาขา ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

 

  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรของกินที่มีคุณภาพ สดใหม่ ราคาย่อมเยา เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภค ได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อและ เป็นแหล่งอาหารที่ครบวงจรในที่เดียว

 

  มากกว่านั้น SC Super Fresh มีความตั้งใจในการดำเนินกิจการการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือความปลอดภัยในสินค้าที่อยู่ภายในร้านเป็นหลัก โดยคำนึงถึงการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยมโนธรรม ควบคู่กับการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ และต้องการเพื่อนคู่ค้าที่มีหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตไปด้วยกันกับทาง SC Super Fresh อย่างยั่งยืน

 

สนใจร่วมเป็น คู่ค้า กับทาง SC Super Fresh กรุณาติดต่อ:


คุณ ธัญกร  เบญจโกสุม  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  095-326-3666

  Email: thanyakorn@scsuperfresh.com 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้


1.      รวบรวมข้อมูลรูปภาพและรายละเอียดของสินค้าของทางบริษัทท่าน

2. จัดส่งข้อมูลผ่านทาง Email: thanyakorn@scsuperfresh.com  ให้ทีมจัดซื้อของเราพิจารณา

 


คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการเลือกสินค้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้* ในกรณีที่ท่านไม่มีบาร์โค้ดของสินค้า ทาง SC Super Fresh สามารถดำเนินการจัดทำบาร์โค้ดให้ท่านได้ แต่จะต้องเปีนไปตามนโยบายตามที่ทางบริษัทกำหนด