อาหารทะเลเนื้อหมูสดเนื้อไก่ สดอาหารแช่แข็งผัก และ ผลไม้ของแห้งเครื่องดื่ม