ตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ ( SC Superfresh LOGO )


แนวคิด & การสื่อความหมาย


สัญลักษณ์ รถเข็นที่มีสินค้าอยู่ด้านบน สื่อถึง สินค้าที่มีความหลากหลาย จบ ครบ ในที่เดียว


อักษร SC สีฟ้า สื่อถึง ความสดใหม่ของสินค้าที่เราใส่ใจสรรหาภายใต้แบรนด์ที่มีมาตรฐาน


คำว่า Super Fresh สีเขียว สื่อถึงความสดที่ส่งต่อความใส่ใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านสินค้า และการให้บริการส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่ลูกค้า