วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำตลาดของสดสมัยใหม่ที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยี่ มีมโนธรรม เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียด้วยความยั่งยืน เพื่อคุณภาพชัวิตที่ดีของทุกคน


พันธกิจ


  • Make THE FRESHESS Possible สร้างมิติของคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยด้วยการบริโภคของสด 100% ปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพตามหลักสากล

  • มีความแข็งแกร่งในการจัดส่งที่รวดเร็ว ให้ลูกค้าได้ อุทาน " WOW ของสด "

  • สร้างความพึงพอใจสูงสุด และบริการเข้าถึงของลูกค้าทั่วภูมิภาคในประเทศไทย หาซื้อง่ายสะดวกสบายทุกๆช่องทาง Offline และ Online

  • บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณธรรม และผลกำไรด้วยความยั่งยืน